Badminton

Prowadzący sekcję: mgr. Rafał Michalak

Prowadzący sekcję: mgr. Rafał Michalak

Godziny zajęć: środa, czwartek 15:45-17:15
Skład sekcji: Broj Damian, Kusznier Tomasz, Czyżowicz Marcin, Matyaszczyk Mateusz, Byczek Paulina, Lebiedź Mirosław, Gałek Magdalena, Tuts Dimitri, Żmudzińska Katarzyna, Czapla Ewa, Bojakowski Krzysztof, Żaczek Michał, Isko Aleksander