Nowy sposób wybierania i przedłużania legitymacji AZS

Legitymacja AZS

  1. Wchodzimy na stronę www.azs.wroclaw.pl
  2. W prawym górnym rogu pojawi się legitymacja na której widnieje napis ,,złóż deklarację on-line”. Klikamy na nią.

  1. Wybieramy Legitymacja IZIC AZS (studenci).
  2. Wybieramy rodzaj ubezpieczenia (NNW na 6500 PLN kosztuje 40 PLN na rok lub NNW na 50 000 PLN kosztuje 140 PLN na rok).
  3. Wybieramy wyrób legitymację lub opłać składkę na rok akademicki 2014/2015 ( tu należy podać nr legitymacji ISICAZS).
  4. Uzupełniamy dane i drukujemy formularz.
  5. Z wydrukowanym formularzem + składka + zdjęcie (w przypadku nowej legitymacji) lub + legitymacja do przedłużenia (w przypadku przedłużenia legitymacji) przychodzimy do Sekretariatu AZS pokój nr 14 w SWFiS.